HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
THÔNG TIN LIÊN HỆ
(+84) 4 3839 8979
(+84) 4 3839 8968

Địa chỉ:
Sô 12/168 Nguyễn Khánh Toàn - Cầu Giấy - Hà Nội
Weblinks
 
 

Tổ chức.

 

Văn phòng Công chứng số A1 có các chức danh và các bộ phận: Trưởng Văn phòng - Công chứng viên, Công chứng viên, Kế toán, Thủ quỹ, Chuyên viên nghiệp vụ giúp việc Công chứng viên, Văn thư - Lưu trữ, Nhân viên máy tính, Lễ tân, Bảo vệ và Tạp vụ.