HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
THÔNG TIN LIÊN HỆ
(+84) 4 3839 8979
(+84) 4 3839 8968

Địa chỉ:
Sô 12/168 Nguyễn Khánh Toàn - Cầu Giấy - Hà Nội
Weblinks
 
 
Trang chủ Dịch vụ Soạn thảo hợp đồng
         Văn phòng Công chứng A1 cung cấp dịch vụ soạn thảo văn bản, hợp đồng đi kèm cho tất cả các giao dịch thực hiện công chứng bao gồm:
 
 1. Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất.
 2. Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất .
 3. Hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất.
 4. Hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất
 5. Hợp đồng mua bán căn hộ.
 6. Hợp đồng tặng cho căn hộ.
 7. Hợp đồng thuê nhà.
 8. Hợp đồng mượn nhà.
 9. Hợp đồng đặt cọc.
 10.  Hợp đồng góp vốn.
 11.  Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất.
 12.  Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất để bảo lãnh cho người  thứ ba vay vốn ngân hàng.
 13.  Hợp đồng thế chấp các loại tài sản khác (ô tô, máy móc….)
 14.  Hợp đồng uỷ quyền.
 15.  Hợp đồng mua bán xe.
 16.  Văn bản khai nhận di sản thừa kế.
 17.  Văn bản thoả thuận phân chia di sản thừa kế.
 18.  Di chúc.
 19.  Văn bản thoả thuận nhập tài sản riêng vào tài sản chung vợ chồng.
 20.  Văn bản thoả thuận phân chia tài sản vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân.
 21.  Giấy cam đoan.
 22.  Giấy uỷ quyền.
 23.  Văn bản huỷ.
 24.  Các loại việc khác theo quy định của pháp luật.