HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
THÔNG TIN LIÊN HỆ
(+84) 4 3839 8979
(+84) 4 3839 8968

Địa chỉ:
Sô 12/168 Nguyễn Khánh Toàn - Cầu Giấy - Hà Nội
Weblinks
 
 
Trang chủ Thủ tục Công chứng

DANH MỤC HỒ SƠ CÁC LOẠI VIỆC CÔNG CHỨNG

 

1

Hồ sơ Hợp đồng chuyển nhượng, tặng cho

 

a) Hồ sơ chuyển nhượng đất, đất và tài sản gắn liền với đất, căn hộ (mua bán toàn bộ) gồm có:

+Chứng minh thư nhân dân (hai bên)

+Sổ hộ khẩu (hai bên)

+Nếu hai người bên bán hoặc bên mua khác hộ khẩu thì có đăng ký kết hôn

+ Giấy chứng nhận QSDĐ (Sổ đỏ)

+ Giấy khai sinh (tặng cho)

b) Hồ sơ chuyển nhượng đất, đất và tài sản gắn liền với đất, căn hộ (mua bán một phần) gồm có:

+ Chứng minh thư nhân dân (hai bên)

+ Sổ hộ khẩu (hai bên)

+ Nếu hai người bên bán hoặc bên mua khác hộ khẩu thì có đăng ký kết hôn

+ Công văn yêu cầu chuyển dịch

+ Giấy chứng nhận QSDĐ (Sổ đỏ – bản sao)

+ Hồ sơ kỹ thuật thửa đất (Trích lục bản đồ)

+ Giấy khai sinh (tặng cho)

2

Hồ sơ Hợp đồng thế chấp

 

+ Chứng minh thư nhân dân

+ Sổ hộ khẩu

+ Nếu hai người bên thế chấp khác hộ khẩu thì có đăng ký kết hôn

+ Giấy chứng nhận QSDĐ (Sổ đỏ)

+ Giấy đề nghị công chứng của Ngân hàng

+ Biên bản định giá tài sản thế chấp

+ Giấy đăng ký kinh doanh (đối với Bên được Bảo lãnh)

+ Biên bản họp về việc vay vốn Ngân hàng

3

Hồ sơ Hợp đồng uỷ quyền

 

+ Chứng minh thư nhân dân (hai bên)

+ Sổ hộ khẩu (hai bên)

+ Nếu hai người bên uỷ quyền khác hộ khẩu thì có đăng ký kết hôn

+ Giấy tờ liên quan đến nội dung uỷ quyền (Sổ đỏ, Quyết định bồi thường GPMB; Hợp đồng mua bán căn hộ….)

4

Hồ sơ Hợp đồng thuê, mượn nhà

 

+ Chứng minh thư nhân dân (hai bên)

+ Sổ hộ khẩu (hai bên)

+ Giấy chứng nhận QSDĐ (Sổ đỏ)

+ Giấy đăng ký kinh doanh (đối với Bên thuê là Công ty)

+ Biên bản họp về việc thuê, mượn nhà

5

Hồ sơ Hợp đồng mua bán xe

 

+ Chứng minh thư nhân dân (hai bên)

+ Sổ hộ khẩu (hai bên)

+ Nếu hai người bên bán hoặc bên mua khác hộ khẩu thì có đăng ký kết hôn

+ Đăng ký xe

+ Giấy đăng ký kinh doanh (đối với Bên mua, bên bán là Công ty)

+ Biên bản họp về việc mua, bán xe

6

Hồ sơ Văn bản thoả thuận nhập, chia TS chung của vợ chồng

 

+ Chứng minh thư nhân dân (hai bên)

+ Sổ hộ khẩu (hai bên)

+ Nếu hai vợ chồng khác hộ khẩu thì có đăng ký kết hôn

+ Các giấy tờ sở hữu chung của hai vợ chồng  (Giấy chứng nhận QSDĐ - Sổ đỏ; Đăng ký xe……..)

7

Hồ sơ Văn bản khai nhận Di sản thừa kế

 

+ Giấy chứng tử

+ Chứng minh thư nhân dân + Hộ khẩu của những người được hưởng DSTK

+ Giấy chứng nhận QSDĐ (Sổ đỏ); hoặc Giấy chứng nhận sở hữu tài sản của người để lại di sản (Sổ tiết kiệm, Cổ phiếu…..)

+ Giấy khai sinh

+ Sơ yếu lý lịch

+ Sổ đảng viên (nếu có)